Chính sách hoàn tiền

Đối với sản phẩm bị lỗi từ MetaWood, chúng tôi chấp nhận hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm mới theo yêu cầu.

Nếu khách hàng có nhu cầu đổi sản phẩm khác có giá cao hơn sản phẩm đổi thì khách hàng phải bù thêm tiền và nếu thấp hơn sẽ không được hoàn trả lại tiền chênh lệch (không áp dụng với sản phẩm đặt theo yêu cầu).


.